Barcode "SAMPOERNA" ada 15 Data

No Barcode Valid Barcode Nama Barang
1 8999909982000
SAMPOERNA MILD 12
2 8999909424999
SAMPOERNA SLOP
3 8999909096004
SAMPOERNA MILD 16
4 8999909085114
SAMPOERNA HIJAU 12 BKS
5 8999909076006
SAMPOERNA A MILD MENTHOL 16
6 8999909055063
SAMPOERNA MENTHOL 12
7 8999909039988
SAMPOERNA HIJAU 12 KTK
8 8999909009325
SAMPOERNA EXCLUSIVE
9 8999909000117
X SAMPOERNA MILD16 LE (MLD16)
10 89990100
(Not Valid, Hanya Barcode lokal toko)
X SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL
Total Data : 15
Live Monitor